Regjeringspartiene og SV forplikter seg til strømtiltak