Flere pendlerdokumenter borte fra Stortinget

foto