Arbeidsulykke i Arendal: - Person har fått strøm i seg