Alle norske flyselskaper opphever munnbindkrav

foto