Ivrige ildsjeler bak ny fritidsklubb – fikk kjempebilde