Regjeringen har besluttet en geografisk omfordeling av vaksiner