Langt flere enn før sliter med økte kostnader og oppgir at de vil kjøpe mindre mat og julegaver i år – særlig de som tjener minst. Det viser en undersøkelse fra Ipsos gjort for Frelsesarmeen.

I 2018 og 2020 svarte henholdsvis 22 og 24 prosent at dårligere økonomi var en av årsakene til at de gruet seg til jul, mens i år svarer hele 48 prosent det samme. Andelen er altså mer enn doblet, mens tallet på de som gruer seg til jul totalt er stabilt.

– Det er verdt å merke seg er at én av fem husstander svarer at de vil kjøpe mindre mat til denne julefeiringen enn tidligere, og nesten én av tre vil bruke mindre penger på julegaver, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen.

– Tallene viser at de som har minst å rutte med også er de som vil kutte mest, legger han til.

Aldri før har julegaver blitt trukket mer fram som en av årsakene til at folk gruer seg til jul, som i år.

– Det var kun 2 prosent som trakk fram dette i 2018, mens i år er det hele 37 prosent. Dette henger nok sammen med dyrtiden og kraftig økte kostnader på blant annet mat, bolig og drivstoff, sier Smith-Solevåg.