Barnetivoliet som ble stengt i Bø, hadde driftsforbud og var tvangsoppløst