28 tatt med promille på sjøen, men ingen alvorlige ulykker så langt i sommer