foto
LOVER PRODUKSJON: Rundt nyttår vil det være produksjon i whisky- og ginlåven i Brokke, lover Erik Berglihn. Han vil starte med gin. Prosjektet har et budsjett på 10 millioner kroner. Det omfatter bl.a. istandsetting av to 300 år gamle bygninger fra Valle Foto: JOHS BJØRKELI

Brygger på store planer i låven

Fra en låve i Brokke i Setesdal vil Erik Berglihn (57) sende de edleste lokalproduserte whisky- og gindråper ut på et internasjonalt marked.