Blakstadkleiva: De kraftigste salvene kan være overstått, men mye arbeid gjenstår