– Det er for å få et ordentlig punktum for denne saken. Han vil avslutte det skikkelig, sier Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NRK.

Han tror ikke Kristiansen vil bruke rettsmøtet som en arena for å uttale seg, men at han likevel vil være til stede i retten.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud kunngjorde fredag at han vil innstille om at Borgarting lagmannsrett frifinner Kristiansen for Baneheia-drapene, som han ble dømt for og sonet 21 år i fengsel for.

Lagmannsretten skal nå avgjøre saken endelig, og det er opp til dommeren å avgjøre om det skal bli et rettsmøte, eller om det skal holdes via kontorforretning der alt skjer skriftlig. Lovens hovedregel er at det skal holdes et rettsmøte.