Nytt system skal gjøre saksbehandlingstiden for våpensøknader raskere