Forbruksgjelden har økt med 6,4 milliarder kroner det siste året