– Ammunisjonen ligger på grunt vann, og kan være til fare for de som ferdes på sjøen i dette området. Politiet har derfor vurdert det som nødvendig å fjerne ammunisjonen av hensyn til sikkerheten, sier stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Ammunisjonen ble oppdaget av fritidsdykkere på sjøen øst for Oksøy fyr i Kristiansand i januar i år.

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til å ødelegge ammunisjonen, som skal gjøres av Minedykkerkommandoen i Sjøforsvaret.

Arbeidet vil pågå fra 21. november til 1. desember, og publikum vil kunne se skip fra Sjøforsvaret utenfor kysten av Kristiansand og høre smell fra området.