Bombegruppen bistår etter funn av over 100 kilo sprengstoff

foto