Roser beredskapen under Didrik: – Det nytter å være på høgget