Ber Statsforvalteren avklare grensen for lyshet

foto