Truende kommentar førte til 6.000 kroner i bot

foto