Rapport avdekker forsøk på korrupsjon i Arendal

foto