Mistet fastlegen to ganger: – Nå må det bli et opprør

foto