Rådmannen: – Vi har ikke råd til å beholde Munkehaugen

foto