Kripos koblet inn etter dynamittfunn: - Betydelige mengder sprengstoff, med stort skadepotensiale