Leder: En forsvarsminister med svak forståelse av demokratiet, bør ikke få det som han vil