Nav-ansatte sier tilliten til ledelsen er tynnslitt

foto