Seks nordmenn overfalt og ranet på seiltur i Panama