Arendalsbudsjettet: Dette skjer med eiendomsskatten og nedleggingstruet skole