Kongen: - Troen på friheten er sterkere enn frykten

foto