Ugland Bergshaven bisatt fra fullsatt Fjære kirke

foto