Ulykke på E18 i Kristiansand - full stans i trafikken