Ringen sluttet: Ole G. har kjøpt tilbake «Otterslandbygget»