Forsikringsselskapene har fått inn 1.500 meldinger om skade

foto