– Det er noen som kjører nærmest hodeløst på glatta

foto