Charles og datteren glade for at deres kamp for samboere på sykehjem er vedtatt av Stortinget

foto