Systemet innebærer at legemiddelfirmaene selv melder legemidler inn i datasystemet, skriver Dagens Medisin.

Tirsdag mottok Helsedepartementet en rapport fra de regionale helseforetakene om hvordan systemet for Nye Metoder kan forbedres.

– Jeg er glad for at aktørene i Nye metoder sammen har kommet fram til tiltak som blant annet kan redusere tidsbruken i systemet og styrke involvering av fageksperter og pasienter. Det er i tråd med våre forventninger. Vi har nå mottatt rapporten, og vil raskt vurdere tiltakene og behov for oppfølging, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.