– Politiet har, i samråd med Sjøforsvaret, funnet egnet sted for å observere demoleringen av ammunisjonen som er funnet øst for Oksøy fyr. Dette er på «Studevarden» øst på Flekkerøy, opplyser Agder politidistrikt.

Demolering vil tidligst kunne skje torsdag 24. november etter lunsj, men dette er svært væravhengig og kan bli utsatt i flere dager, helt fram til 1. desember, opplyser de videre.

Minedykkere fra Sjøforsvaret skal demolere ammunisjonen, som ble funnet i januar.