Sosialleder slår alarm: 9-åringer ruser seg på tabletter