Trosset premierenervene, men trenger mer spilleglede i fortsettelsen