Tolldirektoratet gir blaffen i argumentene fra Arendals-aksjon