Fire av fem elever ved bygdas skole er ikke fra Åmli

foto