Kutter kraftproduksjon på grunn av liten vannføring

foto