foto
En fersk rapport fra Agder kommunerevisjon viser at kommunen har mye jobb foran seg for å sikre flere elevers trivsel og trygghet på skolene i bygda. Blant annet om forhold på denne skolen. Foto: Johs. Bjørkeli

Flere elever har sluttet: Får kraftig kritikk i skolerapport