Flere vil kjøpe praktbygg og drive restaurant: – Kan være interessant