Jukserne brukte jukselapper, mobiltelefoner eller lot andre ta prøven for seg, og dette blir straffet ulikt.

– I ti av sakene mistenkte vi at juksingen var organisert med profesjonelle bakmenn. De fikk elleve måneders karantene, sier Lill Tove Amundsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i en pressemelding.

De andre åtte som ble tatt, fikk mellom fem og elleve måneder karantene. Elleve av de 18 sakene ble politianmeldt.

– Vårt mål er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Derfor jobber vi aktivt for å avsløre juks for å sikre at sjåførene har den teoretiske kunnskapen som trengs for å ferdes trygt i trafikken, sier Amundsen, som likevel erkjenner at det trolig er store mørketall.

I 2020 ble karantenetid for å jukse på teoriprøven utvidet. Tidligere fikk kandidatene bare to uker karantene hvis de jukset, men nå kan de få mellom tre og tolv måneder karantene.

Alle de fem hovedområdene av landet er representert, med ni juksere på Østlandet, to i Nord-Norge, to i Midt-Norge, tre på Vestlandet og to på Sørlandet.