Partiveteranen suste inn i bystyret:– Veldig overraskende

foto