Har ikke rukket å sone siste dom – får ny straff etter grovt tyveri