- Ingen logikk i at sykehuset i Arendal har sjefene sine i Kristiansand

foto