Vil ha lovlighetskontroll av omstridte salgsprosesser