Ingen utvidelse av skjenketiden til sommeren

foto