Hun har allerede fått en fortjenstmedalje. Den toppet seg i dag